23.aprīlī Daugavpilī Krievu vidusskolā-licejā notika konkurss “IT Ceļš”. Konkursa mērķis ir piesaistīt skolēnus un studentus radošajam darbam informācijas tehnoloģiju jomā. Konkurss dod iespēju ieinteresēt skolēnus apmainīties ar savām idejām un darba pieredzi. Konkursa dalībnieki varēja piedāvāt savus darbus trīs nominācijās: programmatūras un algoritmu izstrādē; WEB-dizains/tīmekļa vietņu izstrādē; multimediju tehnoloģijās. Mūsu skolas 8.a klases skolēni Renāts Steļmačonoks, Nikolajs Romancevičs un Azars Redjkins strādāja komandā un izveidoja spēli “Tanki” jomā “Programmatūras un algoritmu izstrāde” un aizrāva žūriju un skatītājus ar atraktīvo prezentāciju.

           Šajā konkursā zēnu komanda ieguva 2.vietu un skatītāju simpātijas balvu. Lepojamies ar jauno programmētāju sasniegumiem!

           Pateicamies informātikas skolotājai Annai Volkovai par skolēnu sagatavošanu konkursam un latviešu valodas skolotājai Aļonai Deņisovai par atbalstu!

1108    1109    1110

 

 

 

 

1106

 Mūsu skolā 11.-12.aprīlī notika Eiropas Parlamenta biroja Latvijā iniciētais Eiropas Vēlēšanu ģenerālmēģinājums, kurā aktīvi iesaistījās 9.-12.klašu skolēni. Pasākuma mērķis bija veicināt jauniešu līdzdalību Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

 Daudzas lietas tika izmēģinātas pirmo reizi: sākot ar aģitācijas procesu un beidzot ar katra apzināto izvēli. Skolēni mācījās pareizi aizpildīt biļetenus (šoreiz ne visiem tas izdevās), ievietot tos balsošanas kastē, izprata balsošanas procedūru un, pats galvenais, balsošanas nozīmi. Nepietiek tikai cerēt uz labāku nākotni – atbildība ir jāuzņemas visiem. Ja balso visi, ieguvējs ir ikviens.

Kā rezultātā vairākums skolēnu nobalsoja par patstāvīgā darba plānošanas dēļu izvietošanu klasēs.

Nozīmīgākās vērtības, pēc skolēnu domām, Eiropas Savienībā ir BRĪVĪBA, CILVĒCĪGUMS, ATTĪSTĪBA un DROŠĪBA.

Informāciju sagatavoja D.Zahareviča un R.Repina

1087    1088

1089    1090

                           1091    1092

1093    1094

                                        1095

 

 

 

 

16.aprīlī Jaunbūves bibliotēkā notika interesants pasākums “Kā ēdīsi, tā dzīvosi!”, kas tika veltīts Pasaules veselības dienai. Pasākumā piedalījās 3.a klases skolēni ar skolotāju Svetlanu Jevstifejevu un skolas bibliotekāri Viktoriju Gordeņa.

Pasākuma laikā skolēni atklāja veselīga uztura pamatprincipus. Izveidoja domu karti par veselīga dzīvesveida svarīgākajiem ieteikumiem. No piedāvātiem produktiem izveidoja veselīga uztura šķīvi, ka arī uzzināja cukura daudzumu saldumos. Pasākumā beigās skolēni nosauca nozīmīgus secinājumus, ko ir uzzinājuši par veselīgo dzīvesveidu. Noslēgumā skolēni aplūkoja bibliotēkas atjaunotās telpas.

                     1083    1084

1085    1086

 

 

 

 

12. un 13.aprīlī notika Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konference.

Šogad pilnībā bija mainīts konferences formāts un skolēni ar saviem darbiem iepazīstināja atbilstoši starptautiskajai skolēnu zinātnes konferenču praksei - intervijās ar Latvijas vadošajiem zinātniekiem un mācībspēkiem stendu referātos.

           Pirmoreiz arī visus ZPD konferences finālistus uzņēma viena universitāte – Rīgas Tehniskā universitāte Ķīpsalā.

           Talantīgākie skolēni no 117 Latvijas skolām prezentēja 387 zinātniski pētnieciskos darbus sešās zinātņu nozaru grupās. Izstrādātos ZPD vērtēja 116 eksperti – augstskolu mācībspēki un zinātnieki.

Mūsu skolu valsts konferencē pārstāvēja 11.klases skolēni Leonīds Ļevdanskis un Karīna Kuhareviča ar darbu “Satiksmes intensitātes vizualizācija ArcGIS vidē “.

Konferences atklāšanā dalībniekus sveica Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāre Līga Lejiņa un RTU zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna.

L.Ļevdanskis un K.Kuhareviča prezentēja savu stendu Sociālo zinātnu nozaru grupas apakšsekcijā Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija.

Skolotājiem, kamēr jaunieši prezentēja savus darbus, bija iespēja papildināt zināšanas tematiskajās nodarbībās.

            Konferences gaitā bija iespēja piedalīties tematiskās ekskursijās. L.Ļevdanskis un K.Kuhareviča ar skolotāju O.Kovaļovu apmeklēja RTU Laboratoriju māju: automobiļu ekspluatācijas, motoru, medicīnas iekārtu, aeronautikas, kā arī citas laboratorijas, kā arī izmantoja iespēju uzkāpt uz mājas jumta un apskatīt RTU helikopteru.

            L.Ļevdanskis un K.Kuhareviča un skolotāja O. Kovaļova saņēma pateicību par dalību konferencē un uzaicinājumu no SIA „Envirotech” šī gada oktobrī piedalīties Envirotech rīkotajā Latvijas Esri lietotāju konferencē. Viņi ļoti vēlētos un priecātos, ja Leonīds un Karīna varētu uzstāties šajā konferencē, jo viņu darba izstrādē izmantota ArcGIS Pro programmatūra - tas ir lielisks piemērs, ka jau vidusskolas līmenī skolēni ĢIS tehnoloģijas spēj izmantot augstā līmenī.

           43.zinātniski pētniecisko darbu konferencē Humanitāro un mākslas zinātņu nozaru grupā Valodniecības un literatūrzinātnes nozarē ar darbu “Māte un meita totalitārās sistēmas un iekšējās nebrīves būrī N.Ikstenas romānā “Mātes piens”” bija jāpiedalās arī 12.b klases skolniecei Aleksandrai Vasiļjevai. Aleksandra sagatavoja un iesūtīja sava darba stenda prezentāciju, diemžēl veselības stāvokļa dēļ viņa konferencē nepiedalījās.

           Paldies visiem darbu autoriem par uzdrīkstēšanos un ieguldīto darbu, skolotājiem - pētniecisko darbu vadītājiem, skolēnu vecākiem un citiem atbalstītājiem par skolēnu motivēšanu pētniecībai un atbalstu pētniecisko darbu izstrādes procesā.

1081     1082

 

 

 

983 

         No 8.aprīļa līdz 12.aprīlim Latvijā notika Atvērto durvju nedēļa. Projekta īstenošanas mērķis - sniegt jauniešiem izpratni par darba tirgus perspektīvām un dot iespēju iepazīt nozares un uzņēmumus visā Latvijā.

         Projekta ietvaros 11.aprīlī 8.a klases skolēni apmeklēja koncernu „Latvijas dzelzceļš”. LDZ mācību centra pārstāvji priecīgi sagaidīja mūsu skolēnus un skolotājus, piedāvājot plašu, interesantu pasākumu plānu, lai tuvāk iepazīt dažādas dzelzceļa profesijas un ielūkoties uzņēmuma darba ikdienā.

           Vispirms mācību centra kabinetā skolēnus iepazīstināja ar uzņēmumu „Latvijas dzelzceļš”, kā norit un tiek organizēta darba diena dažādu profesiju pārstāvjiem uzņēmumā, parādīja interesantas filmas par uzņēmuma darbu un drošību dzelzceļā.

           Pēc teorētiskās iepazīstināšanas skolēni apmeklēja Lokomotīvju remonta centru, Šķirotavas uzkalnu un vilcienu kustības organizācijas daļu. Mācību ekskursijas laikā skolēni redzēja, kur un kā notiek dzelzceļa mašīnu remonts, kā tiek organizēts darbs stacijas šķirošanas parkā un šķirošanas uzkalnā manevru dispečera un šķirošanas uzkalna dežuranta vadībā. Vēroja, kā strādā vilcienu dispečeri, kādas ierīces un vadības sistēmas viņi izmanto vilcienu kustības organizēšanai, kā notiek dzelzceļa sastāvu formēšana un izformēšana.

         Ekskursija bija aizraujoša un interesanta, jo skolēni ieguva aktuālu un noderīgu informāciju par profesijām, sarunājās ar profesijas pārstāvjiem, kuriem ir labas teorētiskās zināšanas, liela praktiskā darba pieredze. Ekskursijas laikā bija iespēja uzzināt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par nozari. Bet tās beigās notika konkurss, kurā paši uzmanīgākie klausītāji saņēma piemiņas balvas.

1096    1098

1097    1099

1100    1101

1102    1103

1104    1105   

 

 

 

 

260

             11.aprīlī Daugavpils 15.vidusskolā karjeras projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 ”Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika pasākums 8.-9.klasu skolēniem “Informācijas tehnoloģiju tirgus”. No mūsu skolas pasākumā piedalījās 9.b klases skolēni Artjoms Plečkens un Viktors Virza.            

             Dalībnieki iepazinās ar informācijas tehnoloģiju tirgu, pieprasītākām profesijām informācijas tehnoloģiju nozarē, izglītības un karjeras iespējām Latvijā. Uz pasākumu bija aicināti speciālisti, kuri strādā informācijas tehnoloģiju tirgū. Pārstāvji dalījās savā pieredzē un stāstīja par savu karjeru, savu darbavietu, amatu, pienākumiem darbā, darba priekšrocībām. Pēc labas prakses stāstiem dalībnieki varēja apmeklēt vienu no meistarklasēm un izmēģināt sevi informācijas tehnoloģijas speciālista lomā. Mūsu skolēni izvēlējās meistarklasi 3D modelēšanā, kurā viņi izgatavoja nelielas detaļas 3D printerī.

1078    1079

 

 

 

Page 1 of 36

eklase

VISC

Go to top