36

         2018.gada 13.novembrī Latviešu kultūras centrā notika svinīgais pasākums-koncerts "Teiksma par Latviju".

         Koncertā piedalījās pilsētas vispārizglītojošo skolu kori, mūzikas kolektīvi un dejotāji.

         Mūsu skolu koncertā pārstāvēja 4.-12.klašu jauktais koris skolotājas I.Timofejevas vadībā.

         Sirsnīgo, mājīgo koncerta atmosfēru papildināja arī pateicības vārdi un apveikumi skolotājiem, kuri aktīvi iesaistās audzināšanas darbā, attīstot skolēnos patriotisma jūtas pret savu pilsētu un valsti, kā arī popularizējot mūsu valsts simtgadi savās izglītības iestādēs.

         Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes Pateicības rakstus saņēma arī mūsu skolas pedagogi: Marina Halimone, Nataļja Ozerska, Ināra Timofejeva.

          Sveicam skolotājas!

414    415

416    417

 

 

 

36

       11.novembrī par godu Lāčplēša dienai jau piekto reizi mūsu pilsētā  notika lāpu gājiens. Tā mērķis - pateikties Latvijas valsts dibinātājiem un brīvības cīnītājiem. Kopīgā gājienā vienojās pilsētas iedzīvotāji, karavīri, robežsargi un jaunsargi, gandrīz 2000 cilvēku.  Arī mūsu skolas skolnieki un skolotāji piedalījās gājienā. Gājiena dalībnieki ar aizdegtām lāpām no Daugavpils Universitātes korpusa Parādes ielā 1 devās uz Vienības laukumu, tā parādot savu patriotismu un vienotību. Laukumā lāpas tika novietotas Latvijas kontūrā. Pēc gājiena klātesošos uzrunāja Daugavpils pilsētas domes pārstāvji un skanēja Latvijas valsts himna. Un visbeidzot uzstājās grupa "Dabasu durovys".

391    392

393    394

                     395    396

                                             397

 

 

 

 

36

       2018.gada 11.novembrī Lāčplēša dienā mūsu skolas jaunsargi nodeva zvērestu. 

Tie ir Darija Ivanova (6.a), Kristina Ņikitina (6.a), Gļebs Pušņakovs (5.b), Viktorija Ģerķe (5.b), Danils Zeļenkovs (5.b), Karolina Kravčenko (5.b), Olesja Signejeva (5.b), Marks Tarasovs (12.b), Rostislavs Belovs (12.b), Karīne Jepifanova (12.b), Anna Mikulaneca (11.1), Karīna Kuhareviča (11.1), Elina Boroņenko (10.a), Valerija Šepetovska (11.1).

       Mēs apsveicam viņus šajā nozīmīgajā dienā un ceram, ka viņi godam kalpos mūsu Latvijai.

343    344

 

 

36

           Par godu Latvijas 100.dzimšanas dienai š.g. 9.novembrī Daugavpils 10.vidusskolas latviešu valodas un literatūras, sociālo zinību, krievu valodas, mākslas jomas MK organizēja pilsētas pasākumu „Mēs visi esam Latvijas bērni”. Pasākumā piedalījās pilsētas skolu 6.klašu skolēni.

        Pēc Daugavpils 10.vidusskolas ansambļa iedvesmojošās dziesmas pasākuma dalībnieki uzsāka aizraujošu un izzinošu ceļojumu pa sešām stacijām. „Skanīgās dziesmas Latvijai” – muzikālā stacija, kurā skolēni atcerējās tautas mūzikas mantojumu. Stacijā „Latviešu tautas rotaļu karuselis” dalībnieki iemācījās latviešu tautas rotaļu soļus.

          Stacijā „Latviju rakstu zīmes” neparastā gleznošanas tehnikā skolēni izteica savu mīlestību pret Latviju. „Pagātnes pētnieks” piedāvāja seno vēsturisko saimniecībā lietojamo priekšmetu izpēti. Savu erudīciju un zināšanas par Latviju pasākuma dalībnieki demonstrēja viktorīnā „Latvijas pieturas punkti”. Stacijā „Krievu tautas tradīcijas Latvijā” skolēni pētīja krievu un latviešu kultūru saiknes caur tautas rotaļu elementiem.

          Pasākuma laikā skolēni ne tikai nostiprināja savas zināšanas par Latviju, bet arī uzzināja jaunu informāciju par savu valsti.

           Paldies visām skolām, kuras piedalījās šajā ceļojumā un ar savu attieksmi un zināšanām stiprināja pārliecību, ka mūsu skolās mācās īsti Latvijas patrioti!

329    330

332    331

333    334

335    336

 

 

 

 

 

36

          Š.g. 9.novembrī pirms Latvijas valsts simtgades svētkiem pilsētā notika kolāžu konkurss "Spilgtākais notikums  20.gadsimta Latvijas vēsturē".

         Mūsu skolas 7.-12.klašu  skolnieki arī piedalījās šajā pasākumā. Viņi  pētīja un izvēlējās  savu svarīgāko 20.gs. notikumu Latvijas vēsturē.

         Tēmas bija dažādas: Baltijas ceļš, Barikāžu dienas, Latgales kongress, Latvijas personības, Latviešu strēlnieki un citas. Vairāku skolēnu darbi bija nosūtīti pilsētas posmam. Tie bija: A. Fomins - 10.a, A.Deņisova - 12.a, K.Naumova - 9.b, M. Millere - 7.a, V.Maškova - 9.a, V.Nemenjonoka - 12.a, N. Voronins - 7.a, V.Ļahovska - 12.a, V.Šepetovska - 11.a, J.Vasaļjeva - 12.a.

         Konkurence pilsētā bija sīva. 30 labākie darbi cīnījās par vietām. Rezultātā trīs mūsu skolas darbi ieguva vietas: A. Fomins un A.Deņisova - 3.vieta, V.Šepetovska - 2.vieta.

         Visi pilsētas konkursa dalībnieki tika apbalvoti. Daugavpils 10.vidusskola bija atzīmēta kā visaktīvākā šajā pasākumā.

         Paldies visiem  skolēniem par ieguldīto darbu un vecākiem, kuri sniedza atbalstu saviem bērniem.

         Paldies skolotājai Renatai Repinai par atbalstu un palīdzību!

         Mēs turpināsim iepazīties ar mūsu dzimtenes vēsturi un slavēsim savu skolu!

345    346

                    347    348

                    349    350

 

 

 

Page 1 of 14

eklase

VISC

Go to top