562

13.decembrī pklst.17.30 skolas aktu zālē

notiks pasākums „Ziemassvētku paldies!”

labākajiem skolēniem un viņu vecākiem.

 
 
 
 
 

 

Veidlapa iesniegumam par attaisnotiem kavējumiem:

 

Daugavpils 10.vidusskolas skolēnu kavējumu uzskaites un vecāku informēšanas kārtība:

 

 

eklase

VISC

Go to top