APU mērķis:

Sekmēt skolēnu pozitīvo uzvedību, nodrošināt kārtību stundās, kā arī visā skolā; palīdzēt ikkatram kļūt par atbildīgu personību, veicinot sociāli emocionālo un morālo attīstību.

 

Uzvedības noteikumi:

Loģisko seku piemērošanas sistēma 10.vidusskolā:

Skolas pozitīvā pastiprinājuma sistēma:

 

 

 

2018./2019.mācību gads

APU monitoringa starprezultāti (2.semestris 2018./2019.m.g.)

APU programmas lideri (2.semestra starprezultāti)

APU monitoringa rezultāti (februāris)

APU monitoringa rezultāti (janvāris)

APU monitoringa rezultāti (1.semestris)

APU programmas līderi (1.semestra rezultāti)

APU programmas līderi (1.semestra starprezultāti):

 

 

2017./2018.mācību gads

 APU monitoringa rezultāti (oktobris, 2017.g.):

 

APU programmas līderi (1.semestra starprezultāti):

APU programmas līderi (1.semestris):

APU monitoringa rezultāti (1.semestris):

 

APU programmas līderi (2.semestra starprezultāti):

 

APU monitoringa rezultāti (2.semestris):

APU monitoringa rezultāti (2017./2018.m.g.):

APU programmas līderi (2017./2018. m.g.):

 

 

 

 

 

 

APU metodiskā konference “Pozitīvās pārmaiņas turpinās” 16.04. - 17.04.2018.

            Š.g. 16. un 17.aprīlī notika APU metodiskā konference “Pozitīvās pārmaiņas turpinās”, kuras mērķis bija programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU) nostiprināšana Daugavpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) un 11 Daugavpils skolās: Vienības pamatskolā, Logopēdiskajā internātpamatskolā, 11. pamatskolā, Saskaņas pamatskolā, 6.vidusskolā, 9.vidusskolā, 12.vidusskolā, 13.vidusskolā, 16.vidusskolā, 17.vidusskolā,Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, kā arī mūsu - 10.vidusskolā. Šī gada konferencē tika aktualizēti izglītības iestādes un vecāku sadarbības jautājumi, kā arī tika runāts par pārmaiņu vadīšanu un uzturēšanu. Konferences 1.daļā, kas notika 16.aprīlī, bija kopīga plenārsēde. Tajā piedalījās profesore Dzintra Iliško, kas pastāstīja par pārmaiņu vadīšanu un uzturēšanu izglītības iestādē. 13.vidusskolas 10.klases skolēni stāstīja par savu pieredzi-kā notiek kolektīva saliedēšana, pamatojoties uz APU programmas pamatprincipiem. Par pozitīvas attieksmes mācīšanu, pedagogiem un vecākiem cieši sadarbojoties, runāja 5. pirmsskolas iestādes pārstāvji. Logopēdiskās inernātpamatskolas attīstības centra direktore Marika Raičonoka aktualizēja jautājumu par pedagogu un vecāku vienotu pieeju bērna audzināšanai APU programmas ietvaros. Interesanti bija uzklausīt vecāku viedokli, ko izklāstīja 12.vidusskolas vecāku pārstāvis, runājot par vecāku un izglītības iestādes sadarbības iespējām. Konferences 1.daļas noslēgumā runāja izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Viņa stāstīja par programmas „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” aktivitātēm Daugavpils skolās 2017./2018.m.g., programmas ieviešanas monitoringu, nākotnes plāniem.

17.aprīlī notika konferences 2.daļa, kurā dažādas izglītības iestādes dalījās savā pieredzē APU programmas īstenošanā. Pieredzes apmaiņu vēroja 14 pedagogi no vairākām Daugavpils izglītības iestādēm. APU komandas locekļi (Valija Salna, Natālija Mihailova, Viktorija Bogdanova, Inga Capāne, Ludmila Demida, Jeļena Žagare, Marina Halimone) piedāvāja semināru, kurā parādīja, kā var veidot pozitīvu uzvedību, izmantojot spēles un rotaļas un kā mūsu skolānotiek APU noteikumu aktualizēšana. Daugavpils 10.vidusskolas APU komandas locekļi piedāvāja viesiem iziet kvestu “APU atslēgas”, kuru mēs izmantojam pamatskolā un vidusskolā. Kvests bija izveidots no dažādām stacijām, katrā stacijā bija jāpilda savs uzdevums un par pareizu uzdevuma izpildīšanu dalībnieki saņēma žetonu. Viesi izpildīja visus uzdevumus un saņēma 7 žetonus. Noslēgumā viesi saņēma Goda rakstus un mūsu skolas grāmatzīmi. Semināra turpinājumā tika nodemonstrētas 3 latviešu tautas spēles, kuras bija adaptētas APU noteikumu atkārtošanai sākumskolā. APU komandas locekļi stāstīja par spēles noteikumiem, un viesiem bija piedāvāts novērot, kā 2.a klases skolēni spēlē šīs spēles. Semināra noslēgumā viesi apmeklēja mūsu zoodārzu. Psiholoģe Irēna Kampāne pastāstīja par savu darbu ar bērniem šajā zoodārzā, par dzīvnieku pozitīvo un labvēlīgo ietekmi uz bērniem. Viesiem tika piedāvāts izvērtējums, kurā viņi rakstīja savas atsauksmes. Visas atsauksmes bija pozitīvas - viesi rakstīja, ka patika mūsu skolas atmosfēra ,patika, kā strādā mūsu skolas APU komanda, iepatikās mūsu zoodārzs.

Paldies atsaucīgajiem, aktīvajiem un pozitīvajiem viesiem!

Paldies kolēģiem par ieguldīto darbu!

 

 

Apmaiņas pieredzes seminārs "Pozitīvās uzvedības veidošana, izmantojot spēles un rotaļas" 17.04.2018.

 

696     697

678     679

681     683

685     686

688     689

690     691

692     693

694     695

 

 

 

 

Seminārs

APU programmas darbības

monitorings un uzturēšana

2017.gada 21.februārī

 

250     251

252     253

254     255

 

 

 

 

eklase

VISC

Go to top