1p

Daugavpils 10. vidusskolas projekta „Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli” (We want to volunteer to make the world a better place” Nr. 2016-1-ES01-KA219-025031_5) apraksts

 

 43

 No 2016.gada 1. septembra līdz 2018.gada 30. augustam (24 mēneši) mūsu skola piedalīsies Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģisko skolu sadarbības partnerību projektā. Šī projekta galvenie mērķi ir popularizēt brīvprātīgo darbu kā iespēju daudzu sabiedrības slāņu dzīves kvalitātes uzlabošanai; veicināt skolēnu motivācijas problēmu risināšanu, lai ierobežotu priekšlaicīgu izglītības ieguves pārtraukšanu; īstenot iekļaujošās izglītības popularizēšanu, apvienojot projekta aktivitātēs skolēnus ar dažādu spēju, motivācijas, sociālo iespēju līmeni, dažādu reliģisko un kultūras piederību u.c.; uzlabot skolēnu un skolotāju IT izmantošanas prasmes atbilstoši mūsdienu prasībām un iespējām; partnerskolu pieredzes apzināšana, pārņemšana, savas pieredzes popularizēšana skolēnu motivācijas, veselīga dzīvesveida popularizēšanas un brīvprātīgo darba organizēšanas jomā.

Partnerībā ar Spānijas, Itālijas, Polijas, Čehijas un Somijas izglītības iestādēm tiks realizētas piecas aktivitātes. Divās starpvalstu projektu sanāksmēs, kas notiks Spānijā un Itālijā, dalībvalstu projekta vadītāji un koordinatori precizēs praktiski veicamos uzdevumus un noslēgumā izvērtēs rezultātus.

           Skolu vizītēs Polijā, Čehijā, Spānijā, Latvijā tiks veikts brīvprātīgo darbs dzīvnieku patversmēs, pansionātos, skolās. Tiks apgūts uzņemošās valsts valodas minimālais kurss, veidotas vārdnīcas, veselīga uztura rokasgrāmatas, organizētas sporta aktivitātes, semināri. Radošajās darbnīcās skolēni ar dzejas, mākslas starpniecību popularizēs veselīgu dzīvesveidu. Skolēni dzīvos ģimenēs, kas ļaus iepazīt citu ES dalībvalstu sadzīvi, tradīcijas. Četras dalībvalstis piedalīsies trijās vizītēs, bet pārējās vizītes notiks tiešsaistes režīmā ar Skype palīdzību. Projekta dalībnieki pēc mobilitāšu īstenošanas dalīsies pieredzē ar citiem mūsu skolas, pilsētas, reģiona skolēniem un skolotājiem, rakstot publikācijas presē, TV, internetā, organizējot atklātos pasākumus. Projektā iegūtās prasmes un iemaņas veicinās skolas ilgtspējīgu attīstību.

Kopš 2016.gada oktobra Daugavpils 10.vidusskola piedalās ES programmas Erasmus+ projektā "Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli”. Projekta saturs ir tieši saistīts gan ar brīvprātīgo darbu, gan ar labdarību, gan ar atbildīgu attieksmi pret vidi, dzīvo dabu. Tāpēc bijām ļoti pateicīgi biedrībai DAVAI (Daugavpils – vide atvērta ikvienam), kad tā uzaicināja mūsu skolu iesaistīties projektā “Mazais princis novadam”, kura mērķis ir paplašināt jauniešu zināšanas par dabas resursu saglabāšanas iespējām.

Projekta sākumā mājturības un tehnoloģiju stundās skolēni iepazinās ar zaļo domāšanu, dažādu materiālu un lietu taupīšanu, otrreizēju izmantošanu, kas veicināja atbildību pret dabas resursu izmantošanu. Pārrunāja jautājumus par to, kā var pareizi pārstrādāt dažādus atkritumus, lai tie nekaitētu apkārtējai videi. Piemēram, nolietoti tekstilizstrādājumi bieži tiek izmesti atkritumu konteineros vai tiek nodoti labdarībai citiem cilvēkiem. Bet audumi un apģērbi varētu tikt izmantoti vēlreiz, izgatavojot no tiem kaut kādu jaunu noderīgu produktu.

Biedrības pārstāve un mūsu skolnieču māmiņa Anita Franckeviča radošajā darbnīcā parādīja, kā no nolietotiem T-krekliem izveidot vēlreiz izmantojamu lietu, lai tā būtu noderīga vēlreiz. Te noderēja mājturības un tehnoloģiju stundās apgūtās tamborēšanas prasmes, jo 6.-7.klašu meitenes no auduma pavedieniem, kas bija darināti no T-krekliem, uztamborēja skaistus krāsainus paklājiņus. Šie tamborētie paklājiņi tiks dāvināti dzīvnieku patversmei “Otrā māja”. Esam pārliecināti - Mazā Prinča atziņa, ka esam atbildīgi par tiem, ko pieradinām, ir aktuāla arī šodien, īpaši gada aukstākajā laikā. Skolēnu roku darbs sildīs ne tikai skolotāju sirdis, bet arī patversmes mājdzīvnieku ķepiņas.

            Paldies skolēniem, skolotājiem un vecākiem par sadarbību šajā aktivitātē!

435    436

437    438

439    440

434    442

441    433

 

 

 

Ziemassvētku ziedojumu akcija 21.12.2017.

          Ziemassvētki ir laiks, kad cilvēki izrāda īpašas rūpes par tiek, kam klājas sliktāk nekā viņiem pašiem. Tas ir laiks, kad devējs kļūst bagātāks, bet saņēmējs var izjust, ka viņš rūp citiem cilvēkiem.

         21.decembrī uzņēmuma "Dautkom" pārstāvji saņēma mūsu skolas 1. - 4.klašu skolēnu 
savākto "Prieka kasti" - Ziemassvētku dāvanas mazajiem Daugavpils reģionālās slimnīcas pacientiem. Skolēni saviem vienaudžiem dāvināja gan rotaļlietas, gan grāmatas, gan prāta spēles. Dāvanas aizceļoja pie slimnīcas pacientiem kopā ar sirsnīgiem veseļošanās vēlējumiem.
Šī "Dautkom"  labdarības akcija sasaucas ar skolas realizētā ES programmas Erasmus+ skolu
stratēģiskās partnerības projektu "
Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli”
 
„WE WANT TO VOLUNTEER TO MAKE THE WORLD A BETTER PLACE”.

       Projekta ietvaros tika vākti ziedojumi (segas, barība) arī  Daugzvpils dzīvnieku patversmei un dzīvnieku patversmei „Otrās mājas”.

Šajā pat dienā tika nodots Ziemassvētku sveiciens   Daugavpils neredzīgo biedrības ciemata maznodrošinātajiem iedzīvotājiem – 64 dāvanas, kurās bija 5. – 12.klašu skolēnu adītās zeķes, cimdi, šalles un cepures. Skolēni ir pārliecināti, ka viņu sarūpētās dāvanas sasildīs ne tikai rokas vai kājas, bet noteikti sildīs arī saņēmēju sirdis.

         Paldies visiem, kas piedalījās šajās akcijās un sniedza Ziemassvētku brīnumu citiem!

318     319

317

314   315   316

 

 

Čehija - 4.mobilitāte 3.06.-9.11.2017.


349     350

351     353

354     357

              352      355      356

            358    359

                              360      361

 

 

 

Latvija - 3.mobilitāte 20.04.-28.04.2017.

 

362     363

364     365

366     367

368     369

370     371

 

 

 

Polija - 2.mobilitāte 8.12.-14.12.2016.

 

             Skolotājas Natālija Kudiņa un Olga Aširova no 8. decembra līdz 14. decembrim piedalījās Erasmus + projekta “We want to Volunteer to make the World a Better Place” („Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli”) posmā, kas notika Polijas pilsētiņā Psari. Kopā ar skolotājām projektā piedalījās Evita Franckeviča (8.b), Akvelīna Boikina (8.b), Ilja Mikulovs (9.a) un Aleksejs Gorbulis (9.a).

             Mūs uzņēma Pilsudska vārdā nosauktā ģimnāzija. Projekta laikā bija liels prieks satikties ar ārzemju kolēģiem un skolēniem no Spānijas, Itālijas, Čehijas, Somijas un Polijas. Skolēni ļoti ātri sadraudzējās ar pārējiem projekta dalībniekiem. Jaunieši dzīvoja poļu ģimenēs, kuras viņus ļoti viesmīlīgi uzņēma, rūpējās par viņu komfortu un labsajūtu. Mācību laikā skolēniem notika dažādas meistarklases, kā veidošana no māla, rokdarbi un zīmēšana. Tas bija liels pozitīvu emociju virpulis, kurā bija ļoti patīkami darboties – projekta dalībnieki apmainījās ar zināšanām un pieredzi, kā arī katras valsts pārstāvji iepazīstināja pārējos ar savu valsti, pilsētu un skolu ( mūsu skolēnu prezentācija visiem ļoti patika!) Projekta laikā skolēni uzlaboja savas angļu valodas prasmes, daži pat sāka mācīties poļu valodu. Poļi izrādīja viesiem Krakovu, Katovicu, Veličku u.c.ievērojamas vietas. Katovicā bija iespēja apmeklēt apbrīnojami inovatīvu un mūsdienīgu muzeju, kurš atstāja pozitīvu iespaidu uz visiem. Krakova patika ar savu graciozitāti un harmoniju it visā, īpasi ar vareno pili, kurā bija dzīvojušas daudzas karaliskās valdošās dinastijas. Atstāja neparastu iespaidu arī 3,5 stundas ilgais Veličko alas apmeklējums.

Neaizmirsa par pilsētas ciemiņiem arī Psari mērs, kurš sniedza ieskatu prezentācijas veidā par saviem nākotnes plāniem, ka arī par to, kas jau tika izdarīts un uzlabots.

Projekta ietvaros skolēni pabija bērnu namā, kur pavadīja laiku ar bērniem un uzdāvināja viņiem mājās sagatavotos suvenīrus.

Projekta dalībniece, skolotāja Natālija Kudiņa:

„Tas bija lielisks ceļojums un pozitīva pieredzes apmaiņa draudzīgā kolektīvā. Liels paldies projekta koordinatorei Larisai Romančukai un skolas direktorei Valijai Salnai par piedāvāto iespēju piedalīties projektā. Aicinu visus piedalīties projektos un rakstīt tos pašiem, jo tie sniedz noderīgu pieredzi, uzlabo valodu zināšanas, dod iespēju iepazīt ārzemju kultūru un cilvēkus. Kā arī ļauj mums saprast, ko vajadzētu uzlabot, lai mūsu pašu darbs veiktos vēl labāk.”

121    120

100    103

101    102

                                                104

 

Gatavojam suvenīrus braucienam uz Poliju

 67    68

69    70

71    72

 

 

 

Spānija - 1.mobilitāte 3.11.-8.11.2016.

No 3.novembra līdz 8.novembrim Spānijā, pilsētā Consvegra notika projekta vadības transnacionālā sanāksme, kurā tika plānotas projekta aktivitātes katrā no uzņemošajām valstīm. Mūsu skolu šajā sanāksmē pārstāvēja projekta koordinatore angļu valodas skolotāja Larisa Romančuka un skolas direktore Valija Salna.

47    48

                                               49  

 

 

 

Projekta „Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli” darbības virzieni:

 

83

   Bērnu nams – patversme „Priedīte”:

   Skolotājas: N.Rimoviča, N.Kudiņa, S.Andrijevska, A.Volkova, G.Afonasenko

   Skolēni: T.Lisjaka (11.a), A.Zizeļeva (11.a), I.Mikulovs (9.a), A.Gorbuls (9.a)

 

   Dzīvnieku patversme un skolas zooloģiskais dārzs:

   Skolotājas: S.Jevstifejeva, L.Kozinda, O.Aširova, N.Tetereva

   Skolēni: D.Volkovs (10.a), V.Samuša (10.a), V.Verdiņa (11.b)

 

 

   Palīdzība skolēniem, kam ir mācību grūtības:

   Skolotājas: J.Žagare, V.Skorikovs, N.Ozerska, I.Timofejeva, V.Ļubarska

   Skolnieces: A. Lebedjoka (12.a), T.Mihailova (12.a), S.Kalinina ( 9.c)

 

    Veselīgs dzīvesveids:

    Skolotājas: G.Koreņeva, N.Vnukova, D.Streikuse, I.Capāne, A.Fokina

    Skolnieces: E.Franskeviča (8.b), A.Boikina ( 8.b), E.Grigorjeva (7.b)

    A.Laicāne - masu mediji

    Medmāsa

    Psihologs

 

 

Bērnunama - patversmes „Priedīte” apmeklējums 16.12.2016.

 Erasmus+ projekta „Mēs vēlamies ar brīvprātīgo darbu veidot labāku pasauli” ietvaros skolēnu un skolotāju grupa š. g. 16.decembrī plkst.15.30 devās uz Bērnunamu – patversmi „Priedīte”, lai Ziemassvētku gaidīšanas laikā iepriecinātu bērnus ar mūsu skolas skolēnu sarūpētajām dāvanām un palīdzētu radīt viņiem svētku noskaņu. Salatētis (Ilja Mikulovs -9.a) kopā ar Sniegbaltīti (Santa Brokāne -11.a) un skolnieces Anna Zizeļeva (11.a), Tatjana Lisjaka (11.a), skolotājas Natālija Rimoviča, Anna Volkova un Svetlana Andrijevska aizveda bērniem Jaungada dāvanas. Skolēni bērnus iesaistīja spēlē, kura audzēkņiem ļoti patika.

Par koncertu Bērnunama- patversmes „Priedīte” bērniem mūsu skolas skolēni un skolotāji saņēma Bērnunama – patversmes „Priedīte” audzēkņu un administrācijas Pateicību.

Ar to visiem mūsu skolas skolēniem tika pateikts liels „Paldies!” par atvērtām sirdīm, kā arī mēs saņēmām uzaicinājumu biežāk ciemoties „Priedītē”- viņi ar prieku gaida visus, īpaši tos, kas atnāk pie viņiem paspēlēties.

 90a    92

  91a     89

 

 

Veselības pasākums „Uzmanību – ēdiens!” 31.01.2017.

31.janvārī 12.2. klases skolēni novadīja interesantu veselības pasākumu „Uzmanību – ēdiens!” 2. klašu skolēniem. Kopā ar sākumskolas skolēniem viņi aizgāja uz pārtikas veikalu, kur mazajiem mācīja pareizi izvēlēties pārtikas produktus. Noslēgumā bioloģijas kabinetā notika saruna, kuras laikā visi kopā izveidoja divus produktu sarakstus - veselīgo produktu sarakstu un veselībai kaitīgo produktu sarakstu, lai varētu ierobežot to lietojumu ikdienā.

 

Mācību ekskursija „Organiskās pasaules evolūcija” 31.01.2017.

31.janvārī 12.2. klases skolēni M. Pudāne, K. Cibuļska, V.Smiļģina, S. Ratiani, A. Smirnovs un K.Subbota projekta ietvaros sagatavoja un novadīja mācību ekskursiju Daugavpils 17.vidusskolas vakara nodaļas 10.klašu skolēniem „Organiskās pasaules evolūcija”, izmantojot mūsu skolas Paleontoloģijas muzeja piedāvātās iespējas. Interaktīvu uzdevumu, izstādes eksponātu un video materiālu izmantošana nodarbības laikā padarīja sarežģītās tēmas apguvi viegli uztveramu. Ekskursijas dalībnieki par interesantās bioloģijas nodarbības sagatavošanu pateicās 12.2. klases skolēniem un viņu skolotājai par sniegto atbalstu.

 

 

eklase

VISC

Go to top