Profesijas izvēle, tās vienīgās, kas būtu tuva dvēselei – ir sarežģīts un atbildīgs solis katra cilvēka dzīvē. No pārdomātas profesijas izvēles ļoti lielā mērā būs atkarīgs nākotnes liktenis. Pareizi izvēlēties profesiju – nozīmē atrast savu vietu dzīvē.

 

 

ES Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

260

No 2017.gada 13.marta mūsu skola ir iesaistījusies ES Sociālā fonda projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta atbalsta mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem skolā. Projekta finansējums ir paredzēts, lai atbalstītu pedagoģes karjeras konsultantes darbību mūsu skolā, kas šobrīd ir viena no projekta izmēģinājumskolām, kā arī karjeras atbalsta pasākumu un aktivitāšu īstenošanai skolas izglītojamiem.

             Ņemot vērā projektā izvirzītās prasības, karjeras atbalsta pakalpojumi projekta laikā būs pieejami skolas 1.-12.klašu izglītojamiem, lielāku uzmanību veltot 7.-12.klašu posmam, jo šajā vecumā skolēni sāk apzināti aizdomāties par savu nākotnes izglītības ceļu un vēlamo profesionālo jomu.

Lai sekmīgi īstenotu projektu, atbilstoši Daugavpils pilsētas pašvaldībā izstrādātajam pasākumu plānam šim mācību gadam tiek plānotas aktivitātes, kas atbilst skolēnu interesēm un vajadzībām, kā arī iekļautas profesionālās jomas, kas ir prioritāras pašvaldībā, reģionā un valstī.

 

Pedagoģes karjeras konsultantes Jekaterina Kovaļevska un Dana Valtere

  • konsultē skolēnus, vecākus, skolotājus par karjeras izvēles jautājumiem;
  • informē skolēnus par karjeras izvēles iespējām: par izglītību Latvijā un ārzemēs (mācību iestādes, programmas, iestāšanās noteikumi, prasības par centralizēto eksāmenu sertifikātiem, sagatavošanās kursi, mācību maksa,  profesijas (profesiju daudzveidība, standarti, pieprasījums pēc dotās profesijas darba tirgū).
  • palīdz skolēniem plānot profesionālo karjeru.

Daugavpils 10.vidusskolas

pedagoģes karjeras konsultantes

Jekaterinas Kovaļevskas

darba laiks

2019./2020. mācību gads

         pirmdiena – 12.00-15.00, 15.30-19.00

         otrdiena – 15.30-19.00

         trešdiena – 12.00-15.00, 15.30-19.00

         ceturtdiena – 12.00-15.00, 15.30-19.00

         piektdiena – 16.00-19.00

 

Daugavpils 10.vidusskolas

pedagoģes karjeras konsultantes

Danas Valteres

darba laiks

2019./2020. mācību gads

             otrdiena - 8.30-12.30, 13.00-14.54

             trešdiena – 8.30-12.30, 13.00-14.30

 ceturtdiena – 8.30-12.30, 13.00-14.30

piektdiena – 8.30-12.30, 13.00-14.30

 

 

 

eklase

VISC

Go to top