44

Daugavpils 10.vidusskola – globālās/attīstības izglītības popularizētāja

 

           Daugavpils 10.vidusskola ir 21 Latvijas vispārizglītojošās skolas skaitā, kas 123 skolu konkurencē izcīnīja tiesības kļūt par projekta „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos” (Global dimension in Social Sciences subjekts in Formal Education) (Nr. DCI-NSAED/2012/280-401) dalībskolu.

              21.-23.novembrī Siguldā notika projekta ievadseminārs.

             Projekta mērķis: veicināt sabiedrības interesi un līdzdalību attīstības/globālajā izglītībā (AI/GI) un sekmēt sabiedrības izpratni par attīstības jautājumiem Latvijā, Igaunijā un Apvienotajā Karalistē, kā arī Eiropā kopumā; īpašu uzmanību pievēršot jauniešu izpratnei par savstarpējo mijiedarbību pasaulē, kā arī atbalstot jauniešu aktīvu darbošanos taisnīgākas, vienlīdzīgākas pasaules labā.

        Projekta laikā skolas komanda (direktore Valija Salna, sākumskolas skolotāja Nataļja Ozerska, sociālo zinību un vēstures skolotāja Jelena Kļimenko un fizikas skolotāja Inna Jurkāne-Jurgāne) Daugavpils 10.vidusskolā vadīs mācību un audzināšanas stundas globālās izglītības tematikā, piedalīsies projekta reģionālajos semināros, aprobēs un testēs skolā GI materiālus, organizēs pasākumus skolēniem, skolotājiem, vecākiem, pilsētas skolu pārstāvjiem, plašākai sabiedrībai, sadarbosies ar citām projekta dalībskolām, popularizēs savu pieredzi.

            Visi pasākumi un aktivitātes būs pakārtotas projekta devīzei: KĀ LABĀK DZĪVOT LABĀKĀ PASAULĒ.

        Projektu īsteno Izglītības attīstības centrs (IAC) sadarbībā ar LEEDS DEC (Apvienotā Karaliste), Mondo (Igaunija) un Britu padomi Latvijā no 2013.gada janvāra līdz 2015.gada decembrim.

            Finansētājs: Eiropas Savienība Attīstības un sadarbības biroja „EuropeAid” programmas ietvaros.

 

eklase

VISC

Go to top