2019.gada 2.septembris - 2020.gada 29.maijs (1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem)
9.klašu izglītojamajiem mācības beidzas 2020.gada 15.maijā, mācību gads beidzas 2020.gada 12.jūnijā.
12.klašu izglītojamajiem mācības beidzas 2020.gada 15.maijā, mācību gads beidzas 2020.gada 19.jūnijā.

9. un 12.klašu skolēniem, kuri ir atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beigsies 2020.gada 29.maijā.

 

Mācību semestri:

pirmais semestris ilgst no 2019.gada 02.septembra līdz 2019.gada 20.decembrim;

otrais semestris ilgst:

1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem – no 2020.gada 06.janvāra līdz 2020.gada 29.maijam;

9.klases izglītojamajiem – no 2020.gada 06.janvāra līdz 2020.gada 12.jūnijam;

12.klases izglītojamajiem – no 2020.gada 06.janvāra līdz 2020.gada 19.jūnijam.

 

 

Skolēnu brīvdienas:

Rudens brīvdienas no 21.10.2019. līdz 25.10.2019.

Ziemas brīvdienas no 23.12.2019. līdz 03.01.2020.

Pavasara brīvdienas  no 16.03.2020. līdz 20.03.2020. (1.-11.klasēm); no 23.03.2020. līdz 27.03.2020. (12.klasēm)

Vasaras brīvdienas no 01.06.2020. līdz 31.08.2020. (1.–8.klases un 10.–11.klases izglītojamajiem).

eklase

VISC

Go to top