614

AS „Grindeks” aicina skolēnus, kuri interesējas par ķīmiju un farmāciju līdz 26. janvārim pieteikties uzņēmuma rīkotajām „Profesiju dienām”, kas notiks no 12. februāra līdz 11. martam. Šis ir jau vienpadsmitais gads kopš uzņēmumā tiek realizēts šāds projekts ar mērķi veicināt jauniešu interesi par ķīmiju un karjeras iespējām farmācijas nozarē.


AS „Grindeks” aicina 9.-12. klašu skolēnus iepazīt profesijas, kas saistītas ar zāļu ražošanu. Uzņēmums jauniešiem piedāvā pavadīt vienu darba dienu kopā ar izvēlētās jomas speciālistu. Skolēniem būs iespēja iepazīties ar sekojošām profesijām:

  • ķīmiķis,
  • ķīmijas tehniķis-analītiķis,
  • ķīmiķis-analītiķis,
  • mikrobiologs,
  • ražošanas farmaceits,
  • reģistrācijas dokumentācijas izstrādes speciālists,
  • ražošanas farmaceits,
  • farmācijas tehnologs,
  • farmaceitiskās produkcijas ražošanas operators,
  • reaktora operators.


„Profesijas dienu” ietvaros skolēniem būs iespēja piedzīvot praksē farmācijas nozares profesionāļu ikdienu, iejusties izvēlētās profesijas specifikā un saņemt atbildes no nozares speciālistiem uz interesējošiem jautājumiem gan par farmācijas nozari kopumā, gan par darba ikdienu farmācijas uzņēmumā, gan arī par karjeras iespējām. AS „Grindeks” profesionāļu vadībā skolēni tiks iepazīstināti ar dažādiem uzņēmuma ražošanas iecirkņiem, praktiski darbosies laboratorijās un gūs jaunu pieredzi, kas noderēs savas profesijas un studiju virziena izvēlē.

Lai pieteiktos „Profesiju dienām”, skolēniem jāsūta pieteikums un motivācijas vēstule uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." Motivācijas vēstulē obligāti jābūt norādītai skolai un klasei, jābūt norādītam kontakttālrunim un e-pastam, kā arī jāatbild uz jautājumiem – kāpēc Tu vēlies tuvāk iepazīt „Grindeks” un kāpēc Tevi interesē konkrētā profesija?

Vairāk: https://grindeks.lv/lv/jaunumi/grindeks-aicina-latvijas-skolenus-piedalities-projekta-profesiju-dienas-skoleniem-un-iepazit-farmacijas-industrijas-profesijas/

 

 


uzd

Sveicināti!

Ar prieku paziņoju, ka Daugavpils 10. vidusskola 2019./2020. mācību gada I semestrī ir bijusi viena no aktīvākajām izglītības iestādēm portālā Uzdevumi.lv!

Vēlos personīgi pateikties Jūsu skolai par aktivitāti un izrādīto atbalstu digitāliem mācību līdzekļiem!

Arī II semestrī Uzdevumi.lv turpina darbu pie kvalitatīva mācību satura izstrādes, kas palīdzēs sagatavoties gan ieskaitēm, gan valsts pārbaudes darbiem. Tāpat plānojam publicēt jaunu funkcionalitāti mācību procesa atvieglošanai un dažādošanai kā skolēniem, tā skolotājiem un vecākiem. Veiksmīgu un panākumiem bagātu 2020. gadu!

Ar cieņu,

Uzdevumi.lv direktors

Edgars Škutāns

600

 

 

 

 

Page 8 of 43

eklase

VISC

Go to top