675

 

11. janvārī pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Paldies diena.

Skolēnu Parlaments iesaka biežāk teikt mīļo vārdiņu „PALDIES!”

 

 

 

 

Page 1 of 37

eklase

VISC

Go to top